Denetim Eksikleri
24 Mart 2022

  web sayfası doktor resmi.jpg           

             İlimizdeki Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimlerinin; 2017 Kasım rutin denetimleri Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikteki "Denetim" başlıklı bölümdeki maddeler gereğince yapılmıştır.


                     Denetim sonucu tespit edilen  eksikliklerin  giderilmesi için 10 (on) gün süre verilmiş olup; eksiklikler için tıklayınız