Bilgi Güvenliği
26 Aralık 2021A) MEVZUAT

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI YÖNERGESİ - OLUR YAZISI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI YÖNERGESİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU - ÜSTYAZI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU (SÜRÜM 2.1)

KILAVUZ 2.0 VE 2.1 SÜRÜMLERİ ARASINDAKİ FARKLAR

KURUMSAL SOME KURULUM VE YÖNETİM REHBERİ

B) BGYS PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 

GÜNCEL BGYS PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ İÇİN tıklayınız

C) POLİTİKALAR

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI.pdf (BAĞLI TÜM BİRİM/KURUMLAR İÇİN ORTAK - ONAYLI PDF) (14.10.2021)

BGYS  ALT KOMİSYONU GÖREVLENDİRME TABLOSU (16.12.2019) 

ÜST YÖNETİM BGYS TAAHHÜTNAMESİ (16.12.2019)

D) POLİTİKALAR

SİSM.BG.P0.02 PAROLA YÖNETİMİ POLİTİKASI

SİSM.BG.P0.03 ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI

SİSM.BG.P0.04 E-POSTA KULLANIM POLİTİKASI

SİSM.BG.P0.05 TEMİZ MASA TEMİZ EKRAN POLİTİKASI

SİSM.BG.P0.06 MAL VE HİZMET ALIM GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SİSM.BG.P0.07 PAROLA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SİSM.BG.PO.08 YEDEKLEME POLİTİKASI

SİSM.BG.P0.09 SOSYAL MÜHENDİSLİK ZAFİYETLERİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE SOSYAL MEDYA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

E) PLANLAR

SİSM.BG.PL.01 SBYS İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI.docx

F) PROSEDÜRLER


SİSM.BG.PR.01. BİLGİ GÜVENLİĞİ DİSİPLİN PROSEDÜRÜ

SİSM.BG.PR.02. BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLAL OLAYLARI PROSEDÜRÜ

SİSM.BG.PR.03. DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

SİSM.BG.PR.04. GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİ PROSEDÜRÜ

SİSM.BG.PR.05. İŞE BAŞLAMA VE İŞTEN AYRILMA PROSEDÜRÜ

SİSM.BG.PR.06. BGYS UZAKTAN ERİŞİM PROSEDÜRÜ

SİSM.BG.PR.07. TAŞINABİLİR ORTAM YÖNETİM PROSEDÜRÜ

SİSM.BG.PR.08. RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ.docx

SİSM.BG.PR.09 SBYS İŞ SÜREKLİLİĞİ PROSEDÜRÜ.doc

G) SÖZLEŞMELER


SİSM. BG. SZ. 01. PERSONEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

SİSM. BG. SZ. 02. KURUMSAL GİZLİLİK TAHAHÜTNAMESİ

SİSM. BG. SZ. 03. BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK BİLDİRGESİ

EK-3 ARKA KAPI TAAHHÜTNAMESİ.docx

H) FORMLAR

SİSM.BG.FR.01 İŞE BAŞLAMA FORMU

SİSM.BG.FR.02 İŞTEN AYRILMA FORMU

SİSM.BG.FR.03 DİSK İMHA FORMU

SİSM.BG.FR.04 E-POSTA TALEP FORMU GERÇEK KİŞİ

SİSM.BG.FR.05 E-POSTA TALEP FORMU TÜZEL KİŞİ

SİSM.BG.FR.06 DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ İSTEK FORMU

SİSM.BG.FR.07 DONANIM TALEP FORMU

SİSM.BG.FR.08 OLAY BİLDİRİM VE MÜDAHALE FORMU

SİSM.BG.FR.09 AYRICALIKLI ERİŞİM TALEP FORMU

SİSM.BG.FR.10 SSL VPN ERİŞİM TALEP FORMU

SİSM.BG.FR.11 HBYS YETKİ DEĞİŞİKLİĞİ FORMU

SİSM.BG.FR.12 YEDEKLEME FORMU

SİSM.BG.FR.13 GÜVENLİ VERİ SİLME TALEP FORMU

SİSM.BG.FR.14 GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ FORMU

SİSM.BG.FR.15. VERİ KURTARMA TESTİ DEĞERLENDİRME FORMU

SİSM.BG.FR.17 İŞ SÜREKLİLİĞİ MANUEL HASTA KAYIT FORMU.docx

I) TÜM SAĞLIK TEŞKİLLERİ TARAFINDAN ORTAK OLARAK KULLANILACAK DESTEK DOKÜMANLARI


SİSM.BG.EK.01 YEDEKLEME PLANI

SİSM.BG.EK.02 YEDEKLEME KONTROL LİSTESİ

SİSM.BG.EK.03 TEKNİK ŞARTNAMELER İÇİN BİLGİ GÜVENLİĞİ GEREKSİNİMLERİ

SİSM. BG.EK.04. İSM BİLGİ GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONUNDA GÖREV YAPAN PERSONEL LİSTESİ

SİSM.BG.EK.05 HBYS ERİŞİM KONTROL YETKİSİ VE MATRİSİ

SİSM.BG.EK.06 LBYS ERİŞİM KONTROL YETKİSİ VE MATRİSİ

İ) BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLAL BİLDİRİMİ (2019)

BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLAL BİLDİRİMİ İÇİN TIKLAYINIZ