İş Süreçleri Tanımlama Formları ve İş Akış Şemaları
06 Temmuz 2022

İş Süreçleri Tanımlama Formları 

Doğrudan Yönetime Bağlı
0.1- HUKUK VE MUHAKEMAT BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU.pdf
0.2- HASTA HAKLARI İL KOORİDARÖRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ FORMU.pdf
0.3- SİVİL SAVUNMA İŞ SÜREÇLERİ FORMU.pdf
0.4- DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU.pdf
0.5- İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU.pdf

Sağlık Hizmetleri  Başkanlığı
1.1-HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU .pdf
1.2-KAMU HASTANELERİ İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU.pdf
1.3-SAĞLIK HİZMETLER İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU.pdf
1.4-ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İŞ TANIMLAMA FORMU.pdf

Destek Hizmetleri Başkanlığı
2.1-PERSONEL HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ TANIMLAMA FORMU.pdf
2.2-DESTEK HİZMETLERİ İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU.pdf

 İş Akış Şemaları

Doğrudan Yönetime Bağlı
0.1 HUKUK VE MUHAKEMAT İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
0.2 HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
0.3 SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
0.4 DÖNER SERMAYE MUHASEBE HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf 
0.5 İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf

Sağlık Hizmetleri  Başkanlığı
1.1. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
1.2 KAMU HASTANELERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
1.3 SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
1.4 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞI.pdf

Destek Hizmetleri Başkanlığı
2.1 PERSONEL HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞI.pdf
2.2 DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf