Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Hk.
10 Kasım 2021

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi kapsamında halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik Müdürlüğümüz tarafından 01-02-03 ARALIK 2021 tarihleri arasında “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi ”yapılması planlanmıştır.   Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimine katılmak isteyen kişiler  (https//orduism.saglik.gov.tr) resmi web sitesinde detaylı bilgiler yayınlanmış olup,
Duyuru ve Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız