Acil Durumda Sadece 112
10 Kasım 2021

112 acil.JPG


            Ülke genelinde İçişleri Bakanlığımız tarafından koordine edilen ve Valilikler bünyesinde hizmet vermekte olan 112 Acil Çağrı Merkezleri ile 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik gibi Acil Çağrı Hizmetlerinin tüm illerde tek numara "112" ve tek merkez altında birleştirilmesi ve acil çağrıların bu merkezlerden karşılanarak sevk ve koordine edilmesine başlanılmıştır.

          İlimizde de 26.06.2021 tarihinde faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezimizin sağlıklı hizmet verebilmesi, acil yardım hizmetinin tek numara "112" üzerinden verileceğinin vatandaşlarımıza duyurulması ve 112 Acil Çağrı Merkezinin kurumsal bilinirliğinin arttırılabilmesi için, Bakanlığımızın ilgi sayılı yazısında yer alan tedbirlerin ivedilikle yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda; 112 Acil Çağrı Merkezinin farkındalığının ve kurumsal kimliğinin oluşturulması amacıyla acil yardım hizmeti veren kurumların (110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik) resmi yazışmalarda, web sitesi tasarımlarında, sosyal medya uygulamalarında ve kurum araçlarında yer alması gereken "112 logo Tasarım İlke ve Kuralları" 112.gov.tr web adresinde yayınlanmıştır.