Diyaliz Merkezleri Cihaz Artırım İlanı
08 Ekim 2019DİYALİZ MERKEZLERİ CİHAZ ARTIRIM İLANI

 

 

       01/03/2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesi  kapsamında, Müdürlüğümüzce oluşturulan Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu, 22/07/2019 tarihinde toplanmış olup;

 

  • İlimiz 1. Diyaliz hizmet bölgesinde (Sinop Merkez, Ayancık, Gerze, Türkeli) 2019 yılı Haziran ayı  verileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, hasta cihaz oranı 4,64 olarak tespit edilmiş olup, cihaz artırımı için gerekli hedef doluluk oranı (dört veya üstü)  olması gerektiğinden 1. Bölgede 10 cihaz artırımı yapılabileceği;

     

  • İlimiz 2. Diyaliz hizmet bölgesinde (Boyabat, Durağan) 2019 yılı Haziran ayı  verileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, hasta cihaz oranı 5,95 olarak tespit edilmiş olup, cihaz artırımı için gerekli hedef doluluk oranı (dört veya üstü)  olması gerektiğinden 2. Bölgede 11 cihaz artırımı yapılabileceği kararlaştırılmıştır.

          Diyaliz Hizmet bölgelerinde izin verilen ve cihaz artırımında bulunacak merkezlerin taleplerini, cihaz artırımilan tarihini takiben 30 (otuz) gün içerisinde İl Sağlık Müdürlüğümüze iletmeleri gerektiği hususu ilgililere ilanen duyurulur