VEKTÖRLE MÜCADELE
13 Ocak 2022

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda Vektörle mücadele toplantısı İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu Başkanlığında, Sağlık Hizmetleri Başkanı, TSM Başkanları merkez ve ilçe Paydaş Kurumların katılımları ile gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu; Açılış konuşmasında  COVID-19 Aşısının pandemi de ki önemine özellikle vurgu yaparak katılımcılardan aşı ve pandemi kurallarına uyum konusunda çevrelerini bilgilendirmelerini istedi. 
Enfeksiyon hastalıklarının dünya genelinde % 17 Vektör kaynaklı hastalıklardır ve Her yıl 1 milyon insanın ölümüne neden olmaktadır. Bu yüzden Vektörle mücadelede İlimiz sınırları dahilinde Sıtma, Leishmaniasis Hastalıkları, Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, Deng Ateşi, Chikungunya Hastalığı, Zika Virüs Hastalığı ve Sarı Humma gibi hastalık etkenlerini taşıyan sivrisinek ve tatarcık türleri gibi vektörlerle bulaşan hastalıkların kontrolünü sağlamamız gerekmektedir dedi.
Vektörlerin üreme ve yaşam alanı olan; göletler, bataklıklar, su havzaları, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanaları, su kuyuları, inşaat temeli çukurunda biriken sular, su varilleri, eski otomobil lastikleri, fosseptik çukurları, kanlar ve benzeri durgun su birikintisi oluşabilecek yerlerde önlemlerin alınmasının mevcut ilaçlamalardan çok daha önemli olduğunu söyledi.
Bakanlığımızın ve DSÖ nün önerdiği vektörle mücadelede kaynakların optimal seviyede kullanılarak rasyonel karar vermeyi hedefleyen gelecek dönem mücadele programını şekillendirmek, paydaş kurumlar ile etkin verimli bir çalışma yürütülmesinin konuşulduğu toplantıda sunumlar gerçekleştirildi. Kurumlarımızın yapması gereken çalışmaların neler olduğunun ve bir sonraki toplantıya kadar neler yapılacağı ile ilgili fikir alış verişi yapılan toplantı sonlandırıldı.