3. Kısım Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmeti İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar
19 Kasım 2021