31 Mayıs Tütünsüz Günü
29 Mart 2021

DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 40 yılı aşkın süreden beri tütün kontrolü konusunda üye ülkelere yönelik bilgilendirici ve yönlendirici çalışmalar yapmaktadır. Sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımına özel önem vermek üzere de 1987 yılında 31 Mayıs gününü “DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ” (WORLD NO TOBACCO DAY) olarak belirlemiş ve her yıl bu günde tütün ve zararları konusunda eğitici etkinlikler yapılmasını önermiştir.  Bu yılın teması, insan sağlığına verdiği zararlar arasında çok önemli bir sağlık sorununa işaret etmek amacı ile “Sigara ve kalp hastalığı”(Tobacco and heart disease) olarak açıklanmaktadır.

Tütün kullanımı en önemli önlenebilir ölüm nedenidir ve Dünya çapında her 10 yetişkinden birinin ölümünden sorumludur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 5.5 milyon insan sigaraya bağlı hastalıklar nedeni ile ölmektedir. Türkiye’de ise her yıl 100 binden fazla insanımızı erken yaşlarda sigaraya kurban vermekteyiz; eğer önlem alınmazsa önümüzdeki 20 yılda bu sayı 250 bine çıkacaktır. Tütün zehirli bir bitkidir ve ister elde ister fabrikada işlensin bu zararlı özelliklerden kurtulamamaktadır.

Tütün kullanımı; Akciğer Kanseri ölümlerinin % 90’ından, tüm kanser ölümlerinin %30’undan, Bronşit ölümlerinin %75’inden, Kalp Krizi ölümlerinin % 25’inden sorumludur.

Tütün kontrolü yalnızca hükümetlerin değil, vatandaşların da bireysel düzeyde katkı sağlaması gereken bir alandır. İnsanlar tütün ürünlerini almamayı taahhüt edebilir. Tütün kullananlar, alışkanlıklarını bırakabilir veya bunu yaparken yardım isteyebilirler; bu da kendi sağlıkları için olduğu kadar çocuklar, diğer aile üyeleri ve arkadaşları da dahil olmak üzere pasif sigara dumanı etkisine maruz kalan kişileri de korur. Tütüne harcanmayan para, sağlıklı gıda alımı, sağlık bakımı ve eğitim gibi diğer temel kullanımlar için de kullanılabilir. Sağlık politikalarına yön veren kurumlar ile diğer sektörlerin (örneğin maliye, çevre ve ekonomi çevrelerinin) hep birlikte hareket etmesi başarılı bir tütün kontrolü için çok önemlidir.

Sigara, ülkemizde ve dünyada ne yazık ki milyonlarca insanın sağlığını tehdit eden konumunu halen sürdürmektedir. Tüm sağlık kuruluşları, vatandaşlarımızın sağlığının korunması için destek vermektedir. İlimizde de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sigara Bırakma Polikliniği’nde vatandaşlarımıza ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Gelin sizde tütünsüz bir dünya yaratmak için bugün kendinize ve çevrenize bir iyilik yapın ve sigarayı hayatınızdan sonsuza kadar çıkarın.  

                                                                                   Dr. Mehmet ERŞAN

                                           İl Sağlık Müdürü